+44 1993 886682
Usługi>Usługi transportu publicznego

Usługi transportu publicznego

Historycznie transport publiczny i regionalne linie kolejowe przyjęły reaktywne lub zapobiegawcze podejście do utrzymania torów, podejmując prace po awarii lub według ustalonego harmonogramu, aby zapobiec awarii. 

Zintegrowane badania, które zawierają technologie mapowania podpowierzchniowego, dają możliwość audytu ogólnego stanu toru i przejścia do bardziej opłacalnej konserwacji opartej na faktycznym stanie torowiska. 

Informacje generowane z badania RASC® są wykorzystywane do szeregu działań, w tym: 

 • Identyfikacja zasobów i rejestrowanie zmian w infrastrukturze torowiska. 
 • Audyt aktywów naziemnych i podziemnych. 
 • Planowanie i przeznaczanie budżetów na utrzymanie torowiska 
 • Zmniejszenie ryzyka i optymalizacja trwałości i wydajności zasobów w sieci kolejowej 
 • Poprawa bezpieczeństwa pracowników kolei i ogółu społeczeństwa 

Badania są przeprowadzane za pomocą systemu RASC®, zainstalowanego na dowolnym pojeździe inspekcyjnym. System RASC® obejmuje zintegrowany pakiet technologii kontroli torów, które zapewniają kompleksowy obraz stanu toru nad i pod ziemią po jednym przejściu przez sieć kolejową. 

Dostępne systemy kontroli obejmują: 

 • Geo-radar o wysokiej i niskiej częstotliwości (GPR) do kontroli stanu podtorza i mapowania warstw podpowierzchniowych. 
 • Matryca anten GPR o wysokiej gęstości do identyfikacji w technologii 3D zakopanych elementów infrastruktury i utwardzonych warstw nawierzchni. 
 • System szybkich kamer do szczegółowego obrazowania powierzchni torowiska i podkładów. 
 • Szybki laser profilowania 2D do pomiaru profilu toru, elementów infrastruktury i otaczającego terenu. 
 • System laserowy 3D do identyfikacji pęknięć podkładów, i elementów na nawierzchni torowiska. 
 • Kamery panoramiczne.