+44 1993 886682
Usługi

Usługi

Zetica jest wiodącą firmą zajmującą się badaniami infrastruktury transportowej, w której wysoce doświadczeni inżynierowie geofizyki i technicy danych kolei projektują, wykonują i analizują zintegrowane badania w celu spełnienia założeń inspekcji. 

Nasza usługa inspekcji torowiska RASC® obejmuje projektowanie i montaż zsynchronizowanego sprzętu pomiarowego, w tym geo-radaru (GPR), mobilnych naziemnych skanerów laserowych (MTLS), kamer obrazujących powierzchnię torowiska, kamer panoramicznych, kamer skanujących obszar i systemów laserowych 3D. Te urządzenia mogą być zamontowane na pojeździe szynowym lub samochodowym lub mogą być użyte z naszym systemem RASC® Pod. 

 

Nasze rozwiązania do przetwarzania danych są dostosowane do mapowania stanu podtorza, objętości podsypki, uszkodzeń torowiska, dziur w podtorzu, zakopanych przeszkód, plam wodnych w podtorzu, odstępów między podkładami, drenażu, stabilności nachylenia torowiska. 

Usługi transportu publicznego

See more

Integrated inspection surveys that incorporate sub-surface mapping technologies

Usługi badania torowiska

See more

RASC® deliverables

Usługi mapowania zasobów torowiska

See more