+44 1993 886682

RASC® Viewer

RASC® Viewer to narzędzie do przeglądania informacji o zasobach nad i pod ziemią, w formie zsynchronizowanych strumieni danych, w tym wszystkie wskaźniki stanu torowiska pochodzące z badań RASC®. 

Przeglądarka jest samodzielną aplikacją Windows. 

  • Dane projektu są bezpiecznie przechowywane w chmurze. Użytkownicy otrzymują  zaszyfrowany klucz uwierzytelniający do synchronizacji danych z komputerem lokalnym, który może sprawdzać dostępność aktualizacji danych zgodnie z wymaganiami. 
  • Dane są uporządkowane np. według identyfikatora toru, po którym można się poruszać używając kółka myszki. 
  • Użytkownicy mogą wyszukiwać zsynchronizowany zestaw danych na podstawie wielu połączonych wskaźnikówżeby identyfikować i lokalizować występowanie określonych warunków na torze. 
  • Użytkownicy mogą w pełni dostosować układ informacji, w tym korzystanie z drugiego monitora dla pełnego obrazu dostępnych danych. 
Download Flyer

You might also be interested in...